เมื่อติดตั้งโซลาร์รูฟเสร็จแล้วเริ่มใช้งาน งานของจริงเพิ่มจะเริ่มต้น เราทุกคนอยากเห็นการผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่ เต็มเม็ด เต็มหน่วย คนส่วนใหญ่มักจะตื่นเต้นและติดตามดูว่าแต่ละวันเราผลิตไฟได้มากน้อยแค่ไหน เป็นความภูมิใจที่ใหญ่หลวงของคนที่ต้องการใช้พลังงานสะอาด วิธีหนึ่งที่สามารถตามดูการผลิตได้ที่จอหน้าอินเวอร์เตอร์ เป็นข้อมูลเบื้องต้นว่า วันนี้ เดือนนี้หรือตั้งแต่เริ่มใช้งาน เราผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดนี้ไปได้เท่าไหร่

นอกจากนั้นก็สามารถติดตามได้จาก App ที่ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่มักให้ใช้ฟรี นอกจากดูหน่วยไฟที่ผลิตแล้ว เราต้องดูเปรียบเทียบการผลิตกับปริมาณแสงแดด คือ ค่าพลังงานเสงอาทิตย์ (Insolation) ควบคู่กันไปด้วย ถ้าแสงแดดน้อยหรือมาก โซลาร์รูฟก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้าแปรผันไปด้วย ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามดูคือ Performance Ration (PR ratio in %) ก็คือ วัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงเทียบกับพลังงานตามทฤษฎีที่ควรผลิตได้ตามความเข้มแสงที่มีในช่วงเวลานั้นๆ โดยมีการปรับปรุงด้วย factor อื่นๆ ที่สำคัญคืออุณหภูมิ เพราะถ้าร้อนขึ้น เซลล์แสงอาทิตย์ก็จะผลิตได้น้อยลง ค่า PR% ที่ดีควรจะอยู่เกือบๆ 80% อย่าลืมติดตามดู PR Ratio กันนะครับ 

 

 

 

 

 

ตอนต่อไป Admin จะพูดถึง ตัวชี้วัดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ และ Monitoring Application ที่สามารถทำอะไรได้มากขึ้น แล้วพบกันครับ

error: Content is protected !!