ประโยชน์ของระบบกันไฟไหลย้อน

การไฟฟ้านครหลวง และภูมิภาคได้มีข้อกำหนดไม่ให้โซลาร์รูฟผลิตไฟเกินและไหลย้อนกลับเข้าสู่โครงข่ายของการไฟฟ้า การไฟฟ้าฯกำหนดให้มีอุปกรณ์ตัดไฟเมื่อไฟฟ้าเริ่มไหลย้อน หรือให้มีระบบที่สามารถควบคุมการผลิตไฟฟ้าให้ลดลงเพื่อไม่ให้มีไฟฟ้าเหลือใช้และไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบ...
error: Content is protected !!