About US

การรวมตัวเป็น SolarSelekt

ทีมงาน SolarSelekt เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรและผู้เชียวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เห็นประโยชน์จากการใช้พลังงานสะอาดประเภทนี้

SolarSelekt มีทีมงานที่เคยทำงานเป็นผู้ติดตั้งและงานบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เอง จึงอยากใช้ความรู้สร้างมาตรฐานที่ดีและถูกต้องเพื่อให้โซลาร์รูฟเกิดประโยชน์สูงสุดและปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

CHOOSE US

บริการของเราดีอย่างไร?

Z

รวมกัน ได้ราคาดีกว่า

เราจะทำหน้าที่รวบรวมความต้องการการติดตั้งโซลาร์รูฟหลายๆรายเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถต่อรองคุณภาพและราคาได้ดีกว่า

Z

กำหนดมาตรฐานกลาง

เราจะใช้ความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ในวงการโซลาร์มาเพื่อเป็นตัวแทนท่านในการคัดเลือกบริษัทผู้ติดตั้งและบำรุงรักษาให้ท่าน

Z

ไม่มีข้อผูกมัด

บริการเรา ฟรี สำหรับผู้สนใจติดตั้งโซลาร์รูฟ และไม่มีข้อผูกมัดใดๆจนกว่าขั้นตอนสุดท้ายที่ท่านจะตัดสินใจเซ็นต์สัญญางานบริการติดตั้งกับบริษัทที่เราช่วยคัดเลือกให้ท่าน

Z

ระบบมอร์นิเตอร์ริ่งช่วยติดตามการผลืตไฟฟ้าแบบเรียลไทม์

หลังจากเริ่มใช้งานระบบโซลาร์รูฟ เรายังอยู่กับท่านเพื่อช่วยติดตามการผลิตไฟฟ้าและติดตามงานบำรุงรักษา

สนใจลงชื่อเข้ากลุ่ม ฟรี!

หากท่านกำลังเริ่มพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย ของการติดตั้งโซลาร์รูฟเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที

ประเมินต้นทุนได้ด้วยตัวเองติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
error: Content is protected !!