ใช้ประโยชน์จากระบบ Monitoring กันเถอะ (ตอนที่ 1)

เมื่อติดตั้งโซลาร์รูฟเสร็จแล้วเริ่มใช้งาน งานของจริงเพิ่มจะเริ่มต้น เราทุกคนอยากเห็นการผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่ เต็มเม็ด เต็มหน่วย คนส่วนใหญ่มักจะตื่นเต้นและติดตามดูว่าแต่ละวันเราผลิตไฟได้มากน้อยแค่ไหน เป็นความภูมิใจที่ใหญ่หลวงของคนที่ต้องการใช้พลังงานสะอาด...

ประโยชน์ของระบบกันไฟไหลย้อน

การไฟฟ้านครหลวง และภูมิภาคได้มีข้อกำหนดไม่ให้โซลาร์รูฟผลิตไฟเกินและไหลย้อนกลับเข้าสู่โครงข่ายของการไฟฟ้า การไฟฟ้าฯกำหนดให้มีอุปกรณ์ตัดไฟเมื่อไฟฟ้าเริ่มไหลย้อน หรือให้มีระบบที่สามารถควบคุมการผลิตไฟฟ้าให้ลดลงเพื่อไม่ให้มีไฟฟ้าเหลือใช้และไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบ...
error: Content is protected !!